ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΤΑΣΟΣ ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ

ΤΑΣΟΣ ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ:

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1973), μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1998), διορισμένος στο Εφετείο από το 2002 και στον Άρειο Πάγο από το 2007.

Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995).

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά.

Τομείς Εξειδίκευσης: Αποκλειστική ενασχόληση με υποθέσεις ατομικού και συλλογικού Εργατικού Δικαίου.

E-mail: tarpinlaw@gmail.com

ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΚΑΛΑ

ΞΑΝΘΗ ΠΑΠΑΚΑΛΑ:

Γεννήθηκε στην Βέροια και αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (2000), διορισμένη στο Εφετείο από το 2007.

Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998).

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Τομείς Εξειδίκευσης: Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρίες, Εμπορικές συμβάσεις, Βιομηχανική ιδιοκτησία, Ανταγωνισμός, Αξιόγραφα, Πνευματική Ιδιοκτησία, Πτωχευτικές διαδικασίες), Αστικό Δίκαιο (Αστικές συμβάσεις, Νομικά πρόσωπα, Ενοχικό, Οικογενειακό, Εμπράγματο, Κληρονομικό)

E-mail: papakala@otenet.gr

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗ:

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη (1987), μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (2013), διορισμένη στο Πρωτοδικείο (2013).

Σπουδές: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2011).

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά.

Τομείς Εξειδίκευσης: Αποκλειστική ενασχόληση με υποθέσεις ατομικού και συλλογικού Εργατικού Δικαίου.

E-mail: karantaglikonstantina@gmail.com

ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΝΤΑΡΑ

ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΝΤΑΡΑ:

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1993), μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (2018), διορισμένη στο Πρωτοδικείο (2018).

Σπουδές: : Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον κλάδο Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2018).

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

Τομείς Εξειδίκευσης: Αποκλειστική ενασχόληση με υποθέσεις ατομικού και συλλογικού Eργατικού Δικαίου.

E-mail: thaliakantara@gmail.com