ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Αστικές συμβάσεις (μισθώσεις, χρησιδάνεια, δωρεές, εκχωρήσεις απαιτήσεων)
  • Νομικά Πρόσωπα (ίδρυση, παρακολούθηση λειτουργίας σωματείων, αστικών κερδοσκοπικών και μη εταιριών).
  • Ενοχικό Δίκαιο.
  • Κληρονομικό Δίκαιο (κληρονομική διαδοχή, διαθήκες, αγωγές για αναγνώριση/προσβολή διαθηκών και εν γένει κληρονομικού δικαιώματος, νόμιμη μοίρα, διεκδικήσεις).
  • Εμπράγματο Δίκαιο (μεταβιβάσεις, διεκδικήσεις, προστασία κυριότητας, νομής, εμπράγματες ασφάλειες).
  • Οικογενειακό Δίκαιο (διαζύγιο, διατροφές, επιμέλεια ανηλίκων τέκνων, περιουσιακά αποκτήματα, Επιτροπεία, Δικαστική Συμπαράσταση).