ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Δίκαιο Εταιριών (σύσταση - καταστατικά - πρακτικά ΔΣ/ΓΣ – Ανωνύμων Εταιριών / Ε.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε. / προσωπικών εταιριών - παρακολούθηση εταιρικής δραστηριότητας - δικαιώματα μειοψηφίας - ενδοεταιρικές συμβάσεις - συγχωνεύσεις – μετατροπές όλων των εταιρικών τύπων - μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων - αποτίμηση – απόδοση εταιρικής εισφοράς εξερχομένου εταίρου – λύση και εκκαθάριση εταιριών).
  • Εμπορικές Συμβάσεις (εμπορικές μισθώσεις - franchising - συμβάσεις διανομής, προμήθειας, εμπορικής αντιπροσωπείας - Γενικοί Όροι ηλεκτρονικού εμπορίου).
  • Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Διακριτικά Γνωρίσματα - Σήμα - Ευρεσιτεχνίες / Κατοχύρωση - άδειες χρήσεως - δικαστική και εξώδικη προστασία).
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού (Αθέμιτου - Ελεύθερου).
  • Δίκαιο Αξιογράφων (απαιτήσεις από πιστωτικούς τίτλους - συναλλαγματικές - επιταγές - διαταγές πληρωμής από ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα).
  • Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (κατοχύρωση - προστασία / δικαστική και εξώδικη - συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος χρήσης πνευματικού έργου, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών - συμβάσεις διαχείρισης περιουσιακού δικαιώματος).
  • Πτωχευτικές διαδικασίες.