Συνδικαλιστικές Διαφορές – Δίκαιο Απεργίας

  • Προστασία συνδικαλιστικής ελευθερίας.
  • Οργάνωση και λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων / Προσβολή ελαττωματικών αποφάσεων διοίκησης.
  • Προστασία συνδικαλιστικής δράσης.
  • Άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στο πεδίο της επιχείρησης.
  • Εργοδοτικός Συνδικαλισμός / Επαγγελματικές Οργανώσεις (Ν.1712/1987).