Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων

  • Διαδικασία μεταβίβασης προσωπικού.
  • Σχέδια αναδιάρθρωσης επιχείρησης από διάδοχο εργοδότη.
  • Προστασία δικαιωμάτων εργαζομένων από τη μεταβολή του προσώπου του εργοδότη.