Εργατικά Ατυχήματα

  • Στοιχειοθέτηση – Τεκμηρίωση / Αντίκρουση αξιώσεων που αφορούν διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη – ψυχική οδύνη.
  • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων / Συμβάσεις Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας.