ΠΕΛΑΤΕΣ

Αποδέκτες των υπηρεσιών του γραφείου μας είναι μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, αλλά και συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως και μεμονωμένοι εργαζόμενοι.

- Επιχειρήσεις
- Συνδικ. Οργανώσεις