Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1998 από τον Τάσο Ταρπινίδη, στενό συνεργάτη του αείμνηστου εργατολόγου Θανάση Γιαννούση, συνεχίζοντας την ποιοτική και εξειδικευμένη παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα των εργατικών διαφορών. 

Θέτοντας ως μοναδικό στόχο να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, το γραφείο μας στελεχώθηκε προοδευτικά και αποτελεί πλέον μια ομάδα μάχιμων δικηγόρων που διακρίνονται για τον επαγγελματισμό, την εμπειρία και κυρίως την εξειδικευμένη επιστημονική τους κατάρτιση στο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. 

Στη μακρόχρονη πλέον πορεία μας κατορθώνουμε με μεθοδικότητα και επιστημονικά τεκμηριωμένους τρόπους να ικανοποιούμε τα αιτήματα των εντολέων μας, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες μεθόδους επίλυσης των διαφορών που δημιουργούν οι εργασιακές σχέσεις.

Η νομική μας υποστήριξη παρέχεται αδιάλειπτα στους εντολείς μας και εκτείνεται από τη συμβουλευτική παρακολούθηση και οργάνωση των σχέσεων εργασίας έως τις πλέον σύνθετες μορφές διαδικαστικών πράξεων και τη δικαστική εκπροσώπησή τους σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος & Συμβούλιο Επικρατείας).

Ήδη από το καλοκαίρι του 2016 το γραφείο μας, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις και φόρμες άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, προχώρησε στο μετασχηματισμό του σε εταιρεία δικηγόρων υπό την επωνυμία «Ταρπινίδης & Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων», οδηγώντας τις εξελίξεις στο χώρο της Εργατικής Δικηγορίας και παραμένοντας πιστό στη διαχρονική σχέση με τον πελατειακό του κύκλο στους τομείς δραστηριοποίησής του.